Политика за личните данни

Декларация за защита на личните данни

 

 

Клиентите на Травъл Груп България са запознати и са съгласни със следните обстоятелства при скючване на договор:

 

 

  •      „Травъл Груп България”  ЕООД в качеството си на администратор и изпълнител по договора събира лични данни: три имена, ЕГН, номер на лична карта или друг документ за самоличност и дата на валидност, пол, телефонен номер, имейл.  Обработването и съхранението на личните данни е с цел: сключване и изпълнение на договора, изпълнение на законовите задължения пред националните данъчни, регулаторни и други органи. Срокът за обработване и съхранение на личните данни ще е за срок до отпадане на основанието, при пълно съобразяване на законовите изисквания по Закона за туризма, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите и други нормативни актове, които пряко и/или непряко уреждат отношенията между пътуващите и изпълнителя. 

 

 

  •       „Травъл Груп България”  ЕООД ще предостави личните данни на: резервационната система, чрез която ще бъде заявена и изпълнена резервацията – на хотел, на превозвачи и на други доставчици на туристическа услуга (ако са ангажирани такива) на туроператори и турагенти, на банкови администратори (за услуги по договора), на застрахователни дружества, дружества извършващи счетоводна дейност, както и на разследващи и други органи, на основание законов текст, който задължава администратора да разкрие тази информация.