EU proekt

Дружеството "ТРАВЪЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД кандидатства с проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" от ОП "Иновации и конкурентоспособност".Проектът беше одобрен. Дружеството сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-13402-C01. Датата на сключване на договора и стартиране на проекта е 09.09.2020г. Срокът за изпълнение е три месеца като датата на приключване е 09.12.2020г.Полученото финансирането е на обща стойност 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Благодарение на получената подкрепа се осигури възможност на фирмата за справяне с негативните последиците от пандемията COVID-19.Дата на публикуване: 10.09.2020г.

                                                                               

 

Дружеството "ТРАВЪЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД кандидатства с проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" от ОП "Иновации и конкурентоспособност".

 

Проектът беше одобрен. Дружеството сключи  административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-13402-C01. Датата на сключване на договора и стартиране на проекта е 09.09.2020г. Срокът за изпълнение е три месеца като датата на приключване е  09.12.2020г.

 

Полученото финансирането е на обща стойност 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Благодарение на получената подкрепа се осигури възможност на фирмата за справяне с негативните последиците от пандемията COVID-19.

 

Дата на публикуване: 10.09.2020г.

 

 

Дружеството "ТРАВЪЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД кандидатства с проектно предложение по Схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“  - процедура BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)” от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът беше одобрен съгласно  Заповед №  З-ЦУ-270/19.02.2021г.  на изпълнителния директор на НАП. Дружествтото получи безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 11 132,46лв., от които 9 462,59лв. европейско и 1 669,87лв. национално съфинансиране.

Срокът/периодът за изпълнение на проекта е до 19.05.2021г.

 

Получената финансова подкрепа ще осигури оборотен капитал за бенефициента, тъй като дружеството бе засегнато от временните противоепидемични мерки. Благодарение на финансовата помощ ще се подпомогне процеса на постигне положителен ефект и преодоляване на икономическите последствия от пандемията

          

 

Дружеството "ТРАВЪЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД кандидатства с проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.097 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични меркиот Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

 

Проектът беше одобрен съгласно  Заповед  З-ЦУ-741/30.03.2021 г. на изпълнителния директор на НАП. Дружествтото получи безвъзмездна финансова помощ на стойност 6 294.94лв., от които 5 350.70лв. европейско и 944.24лв. национално съфинансиране.

Срокът/периодът за изпълнение на проекта е до 30.06.2021г.

 

 

Получената финансова подкрепа ще осигури оборотен капитал за бенефициента, тъй като дружеството бе засегнато от противоепидемичните мерки. Благодарение на финансовата подкрепа подпомогне преодоляването на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

 

                                                    

 

 

Фирма "Травъл Груп България" ЕООД получи финансиране по Схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Схемата е обявена в изпълнение на процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

Заявлението/ проектът за подкрепа бе одобрен съгласно  Заповед № З-ЦУ-2657/06.08.2021г. на изпълнителния директор на НАП. Началната дата за реализация е 06.08.2021г. Срокът за изпълнение е три месеца т.е. до 06.11.2021г.

Общата стойност на заявлението за подкрепа е 3 805.30лв.,
от които 3 234.50лв. европейско и 570.80лв. национално съфинансиране

Целта на проекта е осигуряване на оборотни средства за фирмата, която бе силно засегната от въведените временни противоепидемични мерки. Благодарение на финансирането ще се подпомогне процеса преодоляване на негативните последствия от пандемията COVID-19.