EU proekt

Дружеството "ТРАВЪЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД кандидатства с проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" от ОП "Иновации и конкурентоспособност".Проектът беше одобрен. Дружеството сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-13402-C01. Датата на сключване на договора и стартиране на проекта е 09.09.2020г. Срокът за изпълнение е три месеца като датата на приключване е 09.12.2020г.Полученото финансирането е на обща стойност 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Благодарение на получената подкрепа се осигури възможност на фирмата за справяне с негативните последиците от пандемията COVID-19.Дата на публикуване: 10.09.2020г.

                                                                 

 

Дружеството "ТРАВЪЛ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД кандидатства с проектно предложение по процедура BG16RFOP002-2.073 "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" от ОП "Иновации и конкурентоспособност".

 

Проектът беше одобрен. Дружеството сключи  административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-13402-C01. Датата на сключване на договора и стартиране на проекта е 09.09.2020г. Срокът за изпълнение е три месеца като датата на приключване е  09.12.2020г.

 

Полученото финансирането е на обща стойност 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Благодарение на получената подкрепа се осигури възможност на фирмата за справяне с негативните последиците от пандемията COVID-19.

 

Дата на публикуване: 10.09.2020г.